Výroba nádrží z PP na potraviny, chemikálie.
Reakční nádrže, septiky, vodoměrné šachty.